Kontakt

Martina ŠKROVANOVÁ – konateľ
tel.: +421 2 6593 5449
mob.: +421 911 902 744
email: info@aborigin.sk
sídlo: Hlavná 998/70, 900 31 Stupava
prevádzka: F. Kostku 46/a, 900 31 Stupava
IČO: 45 875 383
DIČ: 2023132078
číslo účtu: 2922845818/1100