O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 2010 ako výsledok spolupráce troch ľudí, ktorí majú každý individuálne dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva, či už v predprojektovej príprave, projektovaní, inžinierskej činnosti, realitnej činnosti alebo ako stavbyvedúci, stavebný dozor a realizátor stavby v rámci stavebnej výroby.

Týmto sme pre Vás pripravili tím ľudí, ktorí sú ochotní pripraviť a spracovať pre Vás takmer všetky Vaše zámery a vízie vo svete stavebníctva. V rámci nami ponúkaných prác si u nás zákazník nekupuje službu ale výsledok!

Predmetom našej činnosti je vypracovanie projektových dokumentácií vo všetkých stupňoch rozpracovanosti a vo všetkých profesiách, realizácia stavebných prác, realitná činnosť a geodetická činnosť.

Názov ABORIGIN je umelo vytvorený výraz z dvoch pôvodných latinských slov origin, ktoré znamená „pôvod“ a slova ab, ktoré znamená „od“. Tým sme chceli naznačiť, že zakladatelia tejto spoločnosti pôsobia v stavebnom odbore už dlhodobo, čo zaručuje kvalitu, precíznosť a profesionalitu poskytovaných služieb. Spoluprácou s Vami sa snažíme budovať dôverný partnerský vzťah s najvyššou prioritou.